Народна банка на Република Северна Македонија
Почетна страна Страна за најавување Декаден извештај за промет реализиран од менувачко работење

Декаден извештај за прометот реализиран од менувачко работење

Доставување на збирен декаден извештај - образец „ИМР1”
(НОВО) НОВА ОДЛУКА ЗА МЕНУВАЧКИТЕ РАБОТИ
(Упатство за инсталација) ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЈА НА КОРЕНСКИ И INTERMEDIAT СЕРТИФИКАТИ

ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПП/ФТ И КОНТРОЛА НА ПРОЦЕСОТ НА СППФТ (НОВО - Преземи презентација)
ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 25 март 2024 година со почеток во 10 часот, вработен во Народната банка ќе одржи предавање на тема: „Проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам и контрола на процесот на спречување перење пари и финансирање на тероризам“. (Линк за предавањето)

За потребите на изготвувањето на Националната проценка од ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (НРА) потребно е да го пополните прашалникот кој е во прилог. Пополнетиот Прашалник да се испрати на следната електронска адреса: dajana.kamceva@finance.gov.mk Рок за пополнување на прашалникот е 20.03.2024 година (ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ)