Просечен девизен курс на НБРСМ

Среден курс прв квартал 2024 година НОВО

Среден курс четврт квартал 2023 година

Среден курс трет квартал 2023 година

Среден курс втор квартал 2023 година

Среден курс прв квартал 2023 година

Среден курс четврт квартал 2022 година

Среден курс трет квартал 2022 година

Среден курс втор квартал 2022 година

Среден курс прв квартал 2022 година

Среден курс четврт квартал 2021 година

Среден курс трет квартал 2021 година

Среден курс втор квартал 2021 година

Среден курс прв квартал 2021 година

Среден курс четврт квартал 2020 година

Среден курс трет квартал 2020 година

Среден курс втор квартал 2020 година

Среден курс прв квартал 2020 година

Среден курс четврт квартал 2019 година

Среден курс трет квартал 2019 година

Среден курс втор квартал 2019 година

Среден курс прв квартал 2019 година

Среден курс четврт квартал 2018 година

Среден курс трет квартал 2018 година

Среден курс втор квартал 2018 година

Среден курс прв квартал 2018 година

Среден курс четврт квартал 2017 година

Среден курс трет квартал 2017 година

Среден курс втор квартал 2017 година

Среден курс прв квартал 2017 година

Среден курс четврт квартал 2016 година

Среден курс трет квартал 2016 година

Среден курс втор квартал 2016 година

Среден курс прв квартал 2016 година

Среден курс четврт квартал 2015 година

Среден курс трет квартал 2015 година

Среден курс втор квартал 2015 година

Среден курс прв квартал 2015 година

Среден курс четврт квартал 2014 година

Среден курс трет квартал 2014 година

Среден курс втор квартал 2014 година

Среден курс прв квартал 2014 година

Среден курс четврт квартал 2013 година

Среден курс трет квартал 2013 година

Среден курс втор квартал 2013 година

Среден курс прв квартал 2013 година

03 Април 2017

Образец ОФИ со формули

9 Март 2012

Европски систем на сметки ЕСС95

European System of Accounts ESA95

Достапна е "European System of Accounts ESA95" методологијата

25 Јануари 2012

Активирање на OFIClient

После успешното инсталирање апликацијата се активира со двоен клик на иконата OFIClient.exe

Доколку не сте имале активност во OFIClient повеќе од 60 минути, потребно е повторно да се најавите на оваа страна за се обнови вашата конекција со сервисот OFIConnector

img

11 Јули 2011

OFIClient Test Release

Пуштена е во употреба тест верзија на eOFI. OFIClient може да го превземете тука.

11 Јули 2011